November 21.-Az Istenszülő Templomba vezetése

November 21.-Az Istenszülő Templomba vezetése

AZ ISTENSZÜLŐ TEMPLOMA VEZETÉSÉNEK ÜNNEPE

November 21. az Istenszülő templomba vezetésének ünnepe.  Ezt az ünnepet körülbelül 700 óta tartjuk.

Jakab apokrif evangéliuma az alábbi módon írja le a történetet:

Az idős szentéletű Joákim és Anna nagyon vágyott gyermekre. Azt a fogadalmat tették, hogy ha gyermekáldással ajándékozza meg őket az Úr, akkor gyermeküket az Úrnak fogják szentelni. Hálájuk jelenként amikor Mária betöltötte harmadik életévét, elvitték őt a jeruzsálemi templomba.

Jeruzsálemben Zakariás, a főpap fogadta őket. Mária felszaladt a Templom lépcsőjén. A Szentlélek sugalmazására Zakariás ekkor bevezette őt a Szentek Szentjébe, ahova ő is csak évente egyszer léphetett be. Ez jelet adott arra, hogy befejeződik az Ószövetség és megkezdődik az Újszövetség, mivel nemsokára megjelenik a Megváltó.
Ettől kezdve Mária minden nap a Szentek Szentjében imádkozott. Ahogy teltek az évek, és Mária felnőtt, egyre inkább az Úrnak szentelte életét, böjtölt és éjszakánként virrasztott. Egész életére szüzességet fogadott. Itt készült fel arra, hogy világra hozza Isten fiát. Joákim és Anna, a szülei rendszeresen meglátogatták Őt, amíg a Templomban nevelkedett.  Majd az akkori szokások szerint, Szent József eljegyezte Máriát, aki akkor 12 éves volt. Kilenc év után távozott a Templomból, és akkortól kezdve már Szent József gondoskodott róla.