Virágvasárnapi keresztútjáráson

Virágvasárnapi keresztútjáráson
Virágvasárnapi keresztútjáráson
Virágvasárnapi keresztútjáráson
Virágvasárnapi keresztútjáráson
Virágvasárnapi keresztútjáráson
Virágvasárnapi keresztútjáráson
A kereszténység legnagyobb ünnepét, a húsvétot megelőző vasárnapot hívjuk virágvasárnapnak, amikor Jézus Krisztus Jeruzsálembe való bevonulására emlékezünk. Ez az úgynevezett keresztútjárás során történik meg: ilyenkor a hívek a templomokban vagy szabadtéren lévő stációk előtt fohászkodnak, és felidézik a Messiás útjának történéseit.
Ma, 2024. március 24-én, virágvasárnap 15 órától tanulóink is képviselték iskolánkat egy városi közös ünneplésen, barkaszentelésen, és keresztútjáráson. A menetet a történelmi egyházak püspökei vezették a Nagytemplomtól a Szent Anna Székesegyházig, a következő állomásokon megállva: Kossuth tér (főnixmadaras szökőkút) – Szent István-szobor (Dósa nádor tér) – Régi Városháza – Csonka-templom – Csokonai Teátrum – Szent Anna Székesegyház. A mai nap a befelé és egymás felé fordulás, a közösséghez való tartozás jegyében telt.
"Abban az időben, amikor Jézus és tanítványai Jeruzsálemhez közeledtek, Betfagé és Betánia táján, az Olajfák hegyénél Jézus előreküldte két tanítványát, és ezt mondta nekik: „Menjetek a szemközti faluba. Amint beértek, találtok ott egy megkötött szamárcsikót, amelyen ember még nem ült. Oldjátok el és vezessétek ide. Ha valaki szólna, hogy mit tesztek, mondjátok, hogy az Úrnak van rá szüksége. Erre mindjárt elengedi.” El is mentek, és az útelágazásnál egy kapuhoz kötve megtalálták a szamárcsikót. Eloldották. Azok közül, akik ott ácsorogtak, valaki megkérdezte: „Miért oldjátok el a szamarat?” Azt válaszolták, amit az Úr mondott nekik, és erre elengedték őket. A szamárcsikót Jézushoz vezették. Ráterítették a köntöseiket, ő pedig felült rá. Sokan az útra teregették köntösüket, mások meg a lombos faágakat, amelyeket a réten vágtak. Akik előtte jártak, és akik kísérték, így kiáltoztak: „Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön! Áldott atyánknak, Dávidnak közelgő országa! Hozsanna a magasságban!”
Mk 11,1-10