Történetünk

1966-ban - az iskola alapításának évében - gimnáziumi és szakközépiskolai osztályok indultak. 1968 szeptemberétől két osztályban kezdődött meg a szakközépiskolai képzés. 1971-től tiszta profilúvá vált az iskola, csak egészségügyi szakközépiskolai osztályok indultak. 1980-ig felmenő rendszerben 16 osztályban folyt az egészségügyi képzés. Ekkor egyesült a Dienes László Egészségügyi Szakközépiskola a Madzsar József Szakiskolával. Az 1986-os egészségügyi szakközépiskolai és szakiskolai nevelési és oktatási tervekben kiemelt feladattá vált az ápolók képzése.

Történetünk

A tantervi váltás különösen az ápolástan-gondozástan tantárgyat érintette. A nevelésben, oktatásban mindenki szem előtt tartotta a személyiség fejlődését, a hivatástudatra nevelést és a beteg ember tiszteletét.
A következő jelentős reformra 1993-ban az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) megjelenésével az egészségügyi szakképzés szerkezetének átalakulására került sor. A képzések érettségire épültek. Kivezetésre került a szakközépiskolai oktatás. Iskolánk elsőként kapcsolódott az átalakulás folyamatába, az 1993-as tanévtől kísérleti jelleggel indítottuk az új képzési formát. A kísérleti tantervet iskolánk tanárai dolgozták ki.
2005-ben újabb változás következett. Bevezetésre került a moduláris képzés minden szakmában. Azt követően napjainkig többször alakították át a szakképzés szerkezetét.
2014-ben újra indult a szakközépiskolai oktatás a 8. osztály után. 2016 szeptemberétől a szakközépiskola elnevezése szakgimnáziumra változott.
2016-tól iskolánkban nappali és esti munkarendben szakgimnáziumi képzés folyt 9-12. évfolyamig, érettségire épülve 13-15. évfolyamig, esti munkarendben érettségi után 13-15. évfolyamon. 2020 szeptemberében bevezetésre került a technikumi oktatás.

Jellemzői:

 • a 9-10. évfolyamon közismereti tárgyak dominálnak, kevés ágazati óra
 • 10. év végén ágazati alapvizsga, szakmai irányválasztás
 • a 11-13. évfolyamon a szakmai órák dominálnak
 • 12. évfolyamon maximum 3 tárgyból előrehozott érettségit tehet ( magyar, történelem, matematika)
 • 13. évfolyamon technikusi vizsgát és idegen nyelvből érettségi vizsgát tesz ( vagy mindenből itt érettségizik)
 • Érettségi = 4 tantárgy + technikusi vizsgából áll
 • Először ágazatot választ, amivel 2 évig ismerkedik, 10. évfolyam után történik a szakmaválasztás

A technikumi képzés újdonságai és előnyei:

 • A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit
 • Az érettségi tantárgyak tananyag tartalma és óraszámai megegyeznek a gimnáziuméval
 • A technikumban 1 idegen nyelvet tanul, 13. év végén nyelvvizsgát tehet
 • Nem kell 5. érettségi tantárgyat választani, mivel a technikusi vizsga lesz az 5. érettségi tantárgy
 • A technikusi vizsga emeltszintű érettségi tantárgynak számít
 • Az 5 év elvégzése után egyszerre kap érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet

Az egészségügyi ágazat szakmajegyzékéből az alábbi szakmairányokat kínáljuk:

 • Általános ápoló (5 0913 03 01)
 • Gyakorló ápoló (5 0913 03 04)
 • Mentőápoló (5 0913 03 11)
 • Egészségügyi asszisztens (5 0913 03 02) – 8 szakirány

Szociális ágazat szakmajegyzékéből kínáljuk:

 • Szociális és rehabilitációs szakgondozó (5 0923 22 06)